You are here

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
500.000 TL
Destek Alt Limiti: 
0 TL
Destek Oranı: 
%75

Bu destek ile KOBİ’lerin, teknolojik ve yenilik kapasitelerinin artırılması, sistematik bir şekilde proje hazırlamasına yardımcı olunması, katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitelerinin artırılması, KOBİ'lere kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürü aşılanması hedeflenmektedir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ'lerin mevcut kapasitelerini geliştirmesi, yeni bir ürün üretmesi, ürün kalitesini ve standardını yükseltmesi veya maliyetlerin düşürülmesi yönünde yeni yöntemlerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Destek kapsamında en fazla 500.000 TL'ye kadar ve 18 ay süre ile toplam üç proje desteklenmektedir.

Destek sağlanacak projelerin:
- Kavram geliştirme
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
- Tasarını, tasarım uygulama ve tasanm doğrulama çalışmaları
- Prototip üretimi
- Pilot tesisin kurulması
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

KOBİ'lerin en az ikisi ortaklı olmak üzere iki projeleri desteklenebilecektir. Toplamda 2'si ortaklı olmak üzere 5 proje desteklenebilecektir.

Destek oranı %75'tir.

Başvurular sürekli açık olup, yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler