You are here

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Üst Limiti: 
yok
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
Büyük Ölçekli Firmalar için %60, KOBİ'ler için %75

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanmasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60,

KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı;

-Eureka
-Eurostars
-Ortak Teknoloji Girişimleri
-7. Çerçeve Programı vb. programlar kapsamındaki çağrılardan, KOBİ'lerin yararlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler