You are here

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
100.000 TL'dir.
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Harcamaların tamamı desteklenmektedir.

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (1512) ile girişimcilerin, katma değer odaklı yenilikçi iş fikirlerini işletme kurarak faaliyete geçirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenerek, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun firmaların kurulması hedeflenmektedir.

Program doğrultusunda girişimci adaylarına öncelikle girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan kişilerin rehberliğinde girişimci adaylarına teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, 4 aşamadan oluşmaktadır:

1. aşama; girişimcinin iş fikri başvurusunu sunması ve fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanması ile başlamaktadır.

2. aşama; girişimciye geri ödemesiz “Teknogirişim Sermaye Desteği” sağlandığı ve bu doğrultuda kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama çalışmalarının desteklendiği aşamadır.

3. aşama; ikinci aşamada elde edilen çıktıların Ar-Ge çalışmasına dönüşeceği durumlarda, detay tasarım, prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” kapsamında desteklendiği aşamadır.

4. aşama; işletmenin talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına çağrıda bulunarak alternatif finansman kaynaklarının arandığı ve işletme tarafından üretilen ürünün satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla TÜBİTAK tarafından proje pazarları vb. düzenlendiği aşamadır.

Programa Kimler Başvurabilir?

-Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya
-Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya
-Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişilerden;
-Başvuru tarihinde; 45 yaşından gün almamış (doktora programı mezunlarında bu şart aranmaz) ya da doktora mezuniyet tarihinin üzerinden 5 sene geçmemiş ve
- Herhangi bir şirkete ortak olmayan kişiler* başvurabilecektir.

Çağrılar TÜBİTAK web sitesinde yayınlanmaktadır.

Önemli Bilgiler:
-2. aşamaya geçen girişimcilere 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb)
elde etmesi beklenir.
- 2. aşamada desteklenecek projelerin süresi en fazla 12 aydır.
- 2. aşamada isteğe bağlı olarak teknik, mali ve idari rehberlik desteği sağlanır.
- Desteklenecek proje giderleri, Personel giderleri; Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20)
- 2. aşama çıktıları üzerine daha fazla Ar-Ge yapmak isteyen firmalar 3. aşamaya geçerek 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destek Programına başvuru yapabilirler. (Bknz. http://www.dtajans.com/tubitak/1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi)
- 3. aşamada 550.000 TL destek sağlanmakta olup, giderlerin %75'i desteklenmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler