You are here

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
Gerçek kişiler için 5 başvuru, tüzel kişiler için 20 başvuruya kadar
Destek Alt Limiti: 
Destek alt limiti bulunmamaktadır
Destek Oranı: 
-

1602 kodlu "TÜBİTAK Patent Destek Programı" ile Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan her patent başvurusu için destek alınabilecektir.

TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

1 Ocak 2015 yılından itibaren patentin yurt dışında alınıp alınmadığının araştırılması ve incelenmesi kapsamında verilen destek 400 Euro'dan 600 Euro'ya yükseltilmiştir.

Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;
-Araştırma Raporu Desteği,
-İnceleme Raporu Desteği,
-Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
-Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü
verilecektir.
WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında ise;
-Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
-İnceleme Raporu Desteği,
-EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü
verilecektir.

Ulusal Patent Başvurusu Araştırma ve İnceleme Raporu, Uluslararası Patent Başvuru Desteklerine uygun şartları sağlayan tüm başvurular desteklenecektir.

Desteğe başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar

Ulusal Patent Başvurularında;
Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.
Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.
Uluslararası Patent Başvurularında;
WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan TPE’ye yapılacaktır.
EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler