You are here

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projeleri Desteği

Destek Üst Limiti: 
Elektronik Haberleşme için 10.000.000 TL, Havacılık ve Uzay için 20.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
Alt limit belirlenmemiştir.
Destek Oranı: 
%100'e kadar

Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından "Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Elektronik haberleşme alanındaki projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 20 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Bakanlık, yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için öncelikli proje konularını belirleyecektir.

Proje başvuruları:

- 1 Ocak–31 Ocak,
- 1 Mayıs–31 Mayıs
- 1 Eylül–30 Eylül arasında kalan süreler içerisinde Bakanlığa yapılacaktır.

Programa KOBİ'ler, KOBİ niteliğinde olmayan firmalar ve yükseköğretim kurumları başvuruda bulunabileceklerdir.

Destek Programı Başvurusuna İlişkin Önemli Bilgiler:

- Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusu, ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekmektedir. Ancak kanuni adresi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler bu Yönetmelik kapsamında proje başvurusu yapamayacaklardır.

- Başvuru yapan kuruluşun, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusuyla birlikte sunması gerekmektedir.

- En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla 5 gerçek kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilmesi gerekmektedir.

- İlk ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 20'sinden fazla olmayacaktır. Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılacak ve nihai ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 30'undan fazla olamayacaktır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler